Tôi thích đọc sách nhưng không biết chọn sách nào trong cả rừng sách hiện nay. Đến với tri thức bốn phương, các đầu sách được chọn lọc là hay nhất, tối rất thích vì tiết kiệm thời gian của tôi vô cùng.

 

Nguyễn Thanh Vân

Chủ quán Cafe Sân Vườn